Dlaczego warto skorzystać z mediacji rodzinnej?

Kryzysy między ludźmi towarzyszą nam na każdym kroku. Niestety często wpływają na rozpad rodziny i prowadzą do długoletnich konfliktów. Aby zapobiec takim sytuacjom, które mogą kosztować nas utratę zdrowia i pieniędzy, warto zdecydować się na mediacje.

Takie postępowanie kończy się najczęściej pozytywnym i pozasądowym rozwiązaniem, które uczy wzajemnego szacunku i pozwala prowadzić ludzki dialog. Taka lekcja kompromisu potrafi rozwiązać nawet najtrudniejsze sprawy i wpłynąć pozytywnie na dalsze życie.

W ostatnich latach odnotowujemy stały wzrost ciągnących się w nieskończoność spraw rozwodowych i separacji sądowych. Obie strony konfliktu starają się rozwiązać sprawy za pomocą różnych środków, których efekty nie są wymierne do ilości poświęconych pieniędzy i utraconego zdrowia. Angażowanie osób trzecich podczas terapii rodzinnych i poradnictwa nie zawsze stanowi dobre rozwiązanie, dlatego w ostatnich latach na znaczeniu zyskały sposoby polegające na zażegnywaniu konfliktów w rodzinie, przez strony sporu. Wśród wielu z nich znaczące miejsce zajmują mediacje rodzinne.

Kilka słów o mediacji rodzinnej

Jak podaje definicja, mediacja to dobrowolna, poufna metoda rozwiązywania konfliktów, w której strony sporu dochodzą do porozumienia. Innymi słowy, to wybór kompromisowy, wypracowany wspólnie bez udziału osób trzecich. Rola mediatora jest bowiem skrajnie neutralna i polega na czuwaniu nad pokojowym zakończeniu konfliktu. Pomimo że w Polsce mediacja znajduje się w początkowym rozwoju, to coraz więcej osób decyduję się na jej wykorzystanie. Zapisy prawne w kodeksie postępowania cywilnego i prawnego umożliwiają również wykorzystanie mediacji przez sądy, co sprzyja pokojowym interesom obu stron i otwiera nowe możliwości.

Z mediacji rodzinnych korzystają najczęściej osoby będące w trakcie rozstania. Decyzje związane z opieką nad dziećmi i alimentami nie należą do łatwych, ale dzięki mediacji każda ze stron ma realny wpływ na rozporządzenie związane z życiem swoim i potomstwa. W sądzie nie zawsze jest to możliwe z uwagi na pomysłowość i przebiegłość prawników, kierujących się interesem tylko jednej strony. Jeżeli zdecydujesz się na mediacje, możesz uchronić siebie i dzieci przed trudnymi wizytami w sądzie, które mogą w realny sposób osłabić Twoją psychikę i wpłynąć na życie bliskich Ci osób. Mediacje rodzinne są również szansą nie tylko na wyjście z trudnych sytuacji, ale nawet na całkowite zażegnanie konfliktu i powrót do normalnych stosunków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *