Warunki do ogłoszenia upadłości firmy – o czym pamiętać?

Upadłość przedsiębiorstwa pozwala na jego zamknięcie i spłatę zadłużenia w łatwiejszy sposób niż zwykłe zakończenie działalności. Aby jednak ogłosić upadłość, firma musi spełnić kilka kluczowych warunków. O czym pamiętać?

Upadłość firmy a niewypłacalność

Jedną z podstawowych przesłanek do ogłoszenia upadłości firmy jest jej niewypłacalność. Gdy zatem zastanawiasz się, jak ogłosić upadłość firmy jednoosobowej czy spółki, pamiętaj o tym, że powinna ona znajdować się w stanie niewypłacalności.

Stan niewypłacalności odnosi się do utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań pieniężnych. Przyjmuje się, że opóźnienie w spłacie zobowiązań powinno przekraczać 3 miesiące.

Upadłość firmy a majątek

Kolejnym ważnym warunkiem jest posiadanie majątku. Jego brak spowoduje oddalenie wniosku o upadłość firmy.

Eksperci zalecają w tej sytuacji złożenie wniosku o upadłość i zaczekanie na jego oddalenie. Wówczas można zamknąć działalność i ogłosić upadłość konsumencką. Na stronie firmy Delete dowiesz się więcej w tym temacie.

Upadłość firmy a wielość wierzycieli

Do ogłoszenia upadłości firma musi mieć także więcej niż jednego wierzyciela, czyli musi następować wielość wierzycieli.

Gdy zastanawiasz się, jak sprawdzić upadłość firmy, wówczas warto poszukać informacji w wyszukiwarce KRS, Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub CEiDG. Informacje w bazach nie pojawiają się jednak na bieżąco.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *